Sản phẩm

Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg

  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Thuốc gốc: Burprenorphine
  • Nồng độ: 0.2 mg

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg
Xuất xứ: Ấn Độ

Thuốc gốc: Burprenorphine

Nồng độ: 0.2 mg

Chỉ định: Đau vừa đến đau nặng

Dạng bào chế: Viên

Link gốc: http://www.rusanpharma.com/pain-management.html#moderateSevere

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.