The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Dược phẩm

Dược phẩm

Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine Nồng độ: 0.2 mg Chỉ...

Xem thêm

Thuốc giảm đau Fenstud

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Fenstud Xuất xứ: Ấn độ Thuốc gốc: Fentanyl Nồng độ: 25/50 mcg Chỉ định:...

Xem thêm

Thuốc giảm đau Rubuphine

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Rubuphine Xuất xứ: Ấn độ Thuốc gốc: Nalbuphine Nồng độ: 10 & 20mg Chỉ...

Xem thêm

Thuốc giảm đau RuPatch

Tên sản phẩm: RuPatch Xuất xứ: Ấn Độ Tên chung: Burprenorphine Transdermal Patch Nồng độ: 5/10/20 mcg/hr Chỉ định: Đau...

Xem thêm

Cai thuốc lá 2baconil

Tên sản phẩm: Cai thuốc lá 2baconil Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Nicotine Nồng độ: 21mg/14mg/7mg Chỉ định: cai...

Xem thêm

Thuốc cai nghiện Addnok 2mg/8mg

Tên sản phẩm: Thuốc cai nghiện Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine Nồng độ: 2mg/8mg Chỉ định: cai nghiện...

Xem thêm

Thuốc cai nghiện Addnok-N

Tên sản phẩm: Thuốc cai nghiện Addnok-N Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine + Naloxone Nồng độ: 2+0.5mg/ 8+2mg Chỉ...

Xem thêm