Dược phẩm

Dược phẩm

Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine Nồng độ: 0.2 mg Chỉ...

Xem thêm

Thuốc giảm đau Fenstud

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Fenstud Xuất xứ: Ấn độ Thuốc gốc: Fentanyl Nồng độ: 25/50 mcg Chỉ định:...

Xem thêm

Thuốc giảm đau Rubuphine

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Rubuphine Xuất xứ: Ấn độ Thuốc gốc: Nalbuphine Nồng độ: 10 & 20mg Chỉ...

Xem thêm

Thuốc giảm đau RuPatch

Tên sản phẩm: RuPatch Xuất xứ: Ấn Độ Tên chung: Burprenorphine Transdermal Patch Nồng độ: 5/10/20 mcg/hr Chỉ định: Đau...

Xem thêm

Cai thuốc lá 2baconil

Tên sản phẩm: Cai thuốc lá 2baconil Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Nicotine Nồng độ: 21mg/14mg/7mg Chỉ định: cai...

Xem thêm

Thuốc cai nghiện Addnok 2mg/8mg

Tên sản phẩm: Thuốc cai nghiện Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine Nồng độ: 2mg/8mg Chỉ định: cai nghiện...

Xem thêm

Thuốc cai nghiện Addnok-N

Tên sản phẩm: Thuốc cai nghiện Addnok-N Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine + Naloxone Nồng độ: 2+0.5mg/ 8+2mg Chỉ...

Xem thêm