The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Đội ngũ quản lý

Giới thiệu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC: Ông Đặng Văn Tiến

Ông Đặng Văn Tiến sinh năm 1970, Luật sư, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm trong lãnh đạo và quản lý

2. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Ông Nguyễn Quang Huy
Ông Nguyễn Quang Huy sinh năm 1972, Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý và đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng      giám đốc công ty cổ phần Constrexim số 1

3. ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: Ông Nguyễn Việt Hùng
Ông Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1976, Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh, có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, kinh doanh và đầu tư bất động sản và đang là Trưởng Ban      thị trường Tập đoàn xây dựng và phát triển đô thị và nhà ở Việt nam (HUD)