Thuốc cai nghiện

Thuốc cai nghiện

Cai thuốc lá 2baconil

Tên sản phẩm: Cai thuốc lá 2baconil Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Nicotine Nồng độ: 21mg/14mg/7mg Chỉ định: cai...

Xem thêm

Thuốc cai nghiện Addnok 2mg/8mg

Tên sản phẩm: Thuốc cai nghiện Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine Nồng độ: 2mg/8mg Chỉ định: cai nghiện...

Xem thêm

Thuốc cai nghiện Addnok-N

Tên sản phẩm: Thuốc cai nghiện Addnok-N Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine + Naloxone Nồng độ: 2+0.5mg/ 8+2mg Chỉ...

Xem thêm