The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Addnok 0.2mg Xuất xứ: Ấn Độ Thuốc gốc: Burprenorphine Nồng độ: 0.2 mg Chỉ...

Xem thêm

Thuốc giảm đau Fenstud

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Fenstud Xuất xứ: Ấn độ Thuốc gốc: Fentanyl Nồng độ: 25/50 mcg Chỉ định:...

Xem thêm

Thuốc giảm đau Rubuphine

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Rubuphine Xuất xứ: Ấn độ Thuốc gốc: Nalbuphine Nồng độ: 10 & 20mg Chỉ...

Xem thêm

Thuốc giảm đau RuPatch

Tên sản phẩm: RuPatch Xuất xứ: Ấn Độ Tên chung: Burprenorphine Transdermal Patch Nồng độ: 5/10/20 mcg/hr Chỉ định: Đau...

Xem thêm