TUYỂN DỤNG

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dự án

07/04/2021

Vị trí: Nhân viên kinh doanh Dự án. Số lượng: 03 người Nhiệm vụ chính: - Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm...

Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng/ trưởng nhóm kinh doanh vật tư tiêu hao y tế

07/04/2021

Vị trí : Trưởng Phòng/ Trưởng Nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế : Số lượng : 02 người Nhiệm vụ chính : Phụ trách triển khai kinh...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phụ trách mua và cung ứng vật tư tiêu hao y tế

07/04/2021

Vị trí : Chuyên viên phụ trách mua, cung ứng vật tư tiêu hao y tế Số lượng : 02 người Nhiệm vụ chính : -  Lập danh mục các...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên hồ sơ thầu quốc tế

07/04/2021

  Vị trí: Nhân viên hồ sơ thầu quốc tế (trang thiết bị và vật tư y tế) Số lượng: 01 người Nhiệm vụ chính: - Chịu trách nhiệm chính...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên đăng ký và làm các dự án thuốc

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh dự án

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh vật tư tiêu hao y tế

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên kỹ thuật dự án

16/01/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị môi trường…. Để đáp ứng nhu cầu...

Vị trí Tuyển dụng: Trưởng nhóm phụ trách thuốc cai nghiện

01/01/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...