The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

TUYỂN DỤNG

Trưởng nhóm Kinh doanh Vật tư tiêu hao Y tế (Chấn thương chỉnh hình)

16/06/2021

1.Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế Chấn thương chỉnh hình 2. Số lượng: 01 người 3. Nhiệm vụ chính: Phụ trách triển khai kinh...

Chuyên viên Hợp đồng & Giao dịch thương mại

12/06/2021

1.Vị trí : Chuyên viên Hợp đồng & Giao dịch thương mại 2. Số lượng : 01 người 3. Nhiệm vụ chính: Hợp đồng: -  Chịu trách nhiệm chính về...

Chuyên viên kỹ thuật dự án thiết bị y tế

12/06/2021

1.Vị trí: Chuyên viên kỹ thuật dự án thiết bị y tế 2. Số lượng: 02 người 3. Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm sản phẩm, Chuẩn bị catalog; giấy ủy...

Trưởng nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế (Can thiệp tim mạch)

12/06/2021

  1.Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế Can thiệp tim mạch 2. Số lượng: 01 người 3. Nhiệm vụ chính: Phụ trách triển khai...

Kỹ sư thiết bị

29/05/2021

   1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Thiết bị    2. Số lượng: 01    3. Nhiệm vụ chính: - Chuẩn bị catalog; bản dịch; báo giá mẫu; thuyết...

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Nhân sự phụ trách Tuyển dụng

29/05/2021

Vị trí : Chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng: Số lượng: 01 người Nhiệm vụ chính: - Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc hoặc những vấn đề...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dự án

07/04/2021

Vị trí: Nhân viên kinh doanh Dự án. Số lượng: 03 người Nhiệm vụ chính: - Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phụ trách mua và cung ứng vật tư tiêu hao y tế

07/04/2021

Vị trí : Chuyên viên phụ trách mua, cung ứng vật tư tiêu hao y tế Số lượng : 02 người Nhiệm vụ chính : -  Lập danh mục các...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên đăng ký và làm các dự án thuốc

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh dự án

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên kinh doanh vật tư tiêu hao y tế

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên kỹ thuật dự án

16/01/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị môi trường…. Để đáp ứng nhu cầu...

Vị trí Tuyển dụng: Trưởng nhóm phụ trách thuốc cai nghiện

01/01/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Trưởng nhóm dự án thiết bị môi trường

01/01/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...

Vị trí Tuyển dụng: Trưởng nhóm phụ trách thuốc giảm đau

01/01/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...