The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Tin Tuyển Dụng

Tin Tuyển Dụng

Trưởng nhóm Kinh doanh Vật tư tiêu hao Y tế (Chấn thương chỉnh hình)

16/06/2021

1.Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế Chấn thương chỉnh hình 2. Số lượng: 01 người 3. Nhiệm vụ chính: Phụ trách triển khai kinh...

Chuyên viên Hợp đồng & Giao dịch thương mại

12/06/2021

1.Vị trí : Chuyên viên Hợp đồng & Giao dịch thương mại 2. Số lượng : 01 người 3. Nhiệm vụ chính: Hợp đồng: -  Chịu trách nhiệm chính về...

Chuyên viên kỹ thuật dự án thiết bị y tế

12/06/2021

1.Vị trí: Chuyên viên kỹ thuật dự án thiết bị y tế 2. Số lượng: 02 người 3. Nhiệm vụ chính: Tìm kiếm sản phẩm, Chuẩn bị catalog; giấy ủy...

Trưởng nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế (Can thiệp tim mạch)

12/06/2021

  1.Vị trí: Trưởng nhóm Kinh doanh vật tư tiêu hao y tế Can thiệp tim mạch 2. Số lượng: 01 người 3. Nhiệm vụ chính: Phụ trách triển khai...

Kỹ sư thiết bị

29/05/2021

   1. Vị trí tuyển dụng: Kỹ sư Thiết bị    2. Số lượng: 01    3. Nhiệm vụ chính: - Chuẩn bị catalog; bản dịch; báo giá mẫu; thuyết...

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Nhân sự phụ trách Tuyển dụng

29/05/2021

Vị trí : Chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng: Số lượng: 01 người Nhiệm vụ chính: - Chịu trách nhiệm toàn bộ công việc hoặc những vấn đề...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh dự án

07/04/2021

Vị trí: Nhân viên kinh doanh Dự án. Số lượng: 03 người Nhiệm vụ chính: - Tìm kiếm, duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng. Chăm...

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên phụ trách mua và cung ứng vật tư tiêu hao y tế

07/04/2021

Vị trí : Chuyên viên phụ trách mua, cung ứng vật tư tiêu hao y tế Số lượng : 02 người Nhiệm vụ chính : -  Lập danh mục các...

Vị trí Tuyển dụng: Chuyên viên đăng ký và làm các dự án thuốc

29/07/2020

Công ty cổ phần IMPAC là một doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, thiết bị khoa học kỹ thuật, thiết bị môi...