The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Thiết bị xét nghiệm

Thiết bị xét nghiệm

Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu

Máy xét nghiệm cặn lắng nước tiểu Hãng SX: Sysmex - Nhật Bản

Xem thêm

Máy xét nghiệm nước tiểu (480 mẫu/giờ, 276 mẫu/giờ)

Máy xét nghiệm nước tiểu (480 mẫu/giờ, 276 mẫu/giờ) Hãng SX: Sysmex - Nhật Bản

Xem thêm

Máy xét nghiệm sinh hóa Gồm cả điện giải: 404 test/giờ, 560 test/giờ, 1200 test/giờ

Máy xét nghiệm sinh hóa Gồm cả điện giải: 404 test/giờ, 560 test/giờ, 1200 test/giờ Hãng SX: Sysmex - Nhật...

Xem thêm

Máy xét nghiệm miễn dịch (100 test/giờ, 200 test/giờ)

Máy xét nghiệm miễn dịch (100 test/giờ, 200 test/giờ) Hãng SX: Sysmex - Nhật Bản

Xem thêm

Máy xét nghiệm đông máu (60 test/giờ, 120 test/giờ, 225 test/giờ, 450 test/giờ)

Máy xét nghiệm đông máu (60 test/giờ, 120 test/giờ, 225 test/giờ, 450 test/giờ) Hãng SX: Sysmex - Nhật Bản

Xem thêm

Máy xét nghiệm huyết học (20 ts, 28 ts, 33 ts, 30 ts tiêu chuẩn + 23 ts tùy chọn)

Máy xét nghiệm huyết học (20 ts, 28 ts, 33 ts, 30 ts tiêu chuẩn + 23 ts tùy chọn)...

Xem thêm