Sản phẩm khác

Sản phẩm khác

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN LYRA x2

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN Model: LYRA x2 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức Thông...

Xem thêm

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x15

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x15 Model: CETUS x15 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức Thông số...

Xem thêm

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN LYRA x1

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN LYRAx1 Model: LYRA x1 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức...

Xem thêm

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x12

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x12 Model: CETUS x12 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức Thông số...

Xem thêm