Máy đo phóng xạ môi trường cầm tay

Máy đo phóng xạ môi trường cầm tay

Máy đo phóng xạ môi trường cầm tay Model: PA-1000 Hãng: Horiba – Nhật Bản

Máy đo phóng xạ môi trường cầm tay Model: PA-1000 Hãng: Horiba - Nhật Bản

Xem thêm