Môi trường

Môi trường

Thiết bị đo độ bụi hiện số điện tử Environmental Device-Mỹ

Thiết bị đo độ bụi hiện số điện tử Mã SP: Model: HD-1100 Xuất xứ: Mỹ Hãng: Environmental Device-Mỹ

Xem thêm

Máy đo đa chỉ tiêu khí cầm tay Model: MX6 iBRID Hãng: Industrial Scientific – Mỹ

Máy đo đa chỉ tiêu khí cầm tay Model: MX6 iBRID Hãng: Industrial Scientific – Mỹ

Xem thêm

Máy đo khí thải ống khói Model: PG-300 Hãng: Horiba- Nhật Bản

Máy đo khí thải ống khói Model: PG-300 Hãng: Horiba- Nhật Bản

Xem thêm

Thiết bị lấy mẫu khí Model: MP – Sigma Hãng: Sibata – Nhật Bản

Thiết bị lấy mẫu khí Model: MP - Sigma Hãng: Sibata - Nhật Bản

Xem thêm