The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Sản phẩm

Máy tạo nhịp

  • Kiểu nhịp: VVI, VVT, VOO, OVO, AAI, AAT, AOO, OAO
  • Mức nhịp cơ bản: Từ 30 đến 120 BPM, bước 3 BPM
  • Chiều rộng xung: 21 giá trị từ 0.06 tới 1.50 mS
  • Biên độ xung: 48 giá trị từ 0.2 tới 7.5 V
  • Độ nhậy: 0.5 đến 4.0 mV bước 0.5 mV
  • Tuổi thọ: nhịp 100% tại 70 BPM, với biên độ xung 2.5 V và độ rộng xung là 0.488 mS là 8.2 năm
  • Khối lượng: 22.8 gm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM