The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Can thiệp tim mạch

Can thiệp tim mạch

Bộ hút huyết khối

Bộ hút huyết khối Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Bộ hút dùng để loại bỏ huyết khối và các mảnh...

Xem thêm

Bóng nong mạch vành

Bóng nong động mạch vành PTCA Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Bóng nong động mạch vành dùng cho các trường...

Xem thêm

Bóng nong ngoại biên

Bóng nong mạch ngoại biên PTA Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Bóng nong hiệu suất cao chỉ định sử dụng...

Xem thêm

Stent bóng nong ngoại biên

Khung giá đỡ bóng nong ngoại biên Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Khung giá đỡ bóng nong ngoại biên Cobalt...

Xem thêm

Stent mạch ngoại biên

Khung giá đỡ động mạch ngoại biên tự bung - Vật liệu: Hợp kim Nicken Titan. Xuất xứ: Đức Ứng...

Xem thêm

Stent mạch vành

Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Khung giá đỡ có phủ thuốc để chống...

Xem thêm