Can thiệp tim mạch

Can thiệp tim mạch

Bộ hút huyết khối

Bộ hút huyết khối Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Bộ hút dùng để loại bỏ huyết khối và các mảnh...

Xem thêm

Bóng nong mạch vành

Bóng nong động mạch vành PTCA Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Bóng nong động mạch vành dùng cho các trường...

Xem thêm

Bóng nong ngoại biên

Bóng nong mạch ngoại biên PTA Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Bóng nong hiệu suất cao chỉ định sử dụng...

Xem thêm

Stent bóng nong ngoại biên

Khung giá đỡ bóng nong ngoại biên Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Khung giá đỡ bóng nong ngoại biên Cobalt...

Xem thêm

Stent mạch ngoại biên

Khung giá đỡ động mạch ngoại biên tự bung - Vật liệu: Hợp kim Nicken Titan. Xuất xứ: Đức Ứng...

Xem thêm

Stent mạch vành

Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc Xuất xứ: Đức Ứng dụng: Khung giá đỡ có phủ thuốc để chống...

Xem thêm