Sản phẩm

Thuốc giảm đau RuPatch

  • Xuất xứ: Ấn Độ
  • Nồng độ: 5/10/20 mcg/hr

Tên sản phẩm: RuPatch

Xuất xứ: Ấn Độ

Tên chung: Burprenorphine Transdermal Patch

Nồng độ: 5/10/20 mcg/hr

Chỉ định: Đau cấp

Dạng bào chế: miếng dán

Link gốc: http://www.rusanpharma.com/pain-management.html#moderateSevere

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.