Sản phẩm

Thuốc giảm đau Rubuphine

  • Xuất xứ: Ấn độ
  • Thuốc gốc: Nalbuphine
  • Nồng độ: 10 & 20mg

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Rubuphine

Xuất xứ: Ấn độ

Thuốc gốc: Nalbuphine

Nồng độ: 10 & 20mg

Chỉ định: Đau vừa đến đau nặng

Dạng bào chế: mũi tiêm

Link gốc: http://www.rusanpharma.com/pain-management.html#moderateSevere

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.