Sản phẩm

Thuốc giảm đau Fenstud

  • Xuất xứ: Ấn độ
  • Thuốc gốc: Fentanyl
  • Nồng độ: 25/50 mcg

Tên sản phẩm: Thuốc giảm đau Fenstud

Xuất xứ: Ấn độ

Thuốc gốc: Fentanyl
Nồng độ: 25/50 mcg
Chỉ định: Đau nặng
Dạng bào chế: mũi tiêm

Link gốc: http://www.rusanpharma.com/pain-management.html#moderateSevere

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.