Hóa chất XN - vật tư - test thử

Hóa chất XN - vật tư - test thử

Hóa chất xét nghiệm huyết học

Hoá chất XN huyết học J.T.Baker Hãng sản xuất: J.T.Baker Nước sản xuất: Hà Lan Hoá chất cho máy Bloule,...

Xem thêm

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

Hoá chất XN sinh hoá Chema Hãng sản xuất: Chema Nước sản xuất: Ý Dùng cho máy xét nghiệm sinh...

Xem thêm