Sản phẩm

Thiết bị vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng

Thiết bị vật lý trị liệu-phục hồi chức năng

 

1. Giường điện

2. Hệ thống kéo giãn

3. Siêu âm trị liệu

4. Kích thích điện trị liệu

5. Sóng ngắn trị liệu

6. Máy rung, massage trị liệu

7. Máy châm cứu trị liệu

8. Máy kích thích liền xương

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM