Sản phẩm

Stent mạch vành

  • Dây dẫn đường đề xuất: 0.014” (0.36 mm)
  • Ống thông đề xuất: 5F
  • Biên dạng đầu kim vào: 0.45 mm (0.018”)
  • Áp suất danh nghĩa: 2.00 – 4.00 mm 9 bar
  • Áp suất vỡ bóng: Ø 2.00 mm – 3.5 mm 18 bar / Ø 4.00 mm 16 bar
  • Tỉ lệ stent-mạch: 11.8%
  • Độ sâu của lớp ion cacbon: 50 nm
  • Đường kính: 2.0-4.0 mm, chiều dài stent: 10-38 mm, chiều dài bóng nong: 12-40 mm

Khung giá đỡ mạch vành phủ thuốc
Xuất xứ: Đức
Ứng dụng: Khung giá đỡ có phủ thuốc để chống tạo huyết khối và chống tái hẹp

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.