Các sản phẩm chống dịch Covid

Các sản phẩm chống dịch Covid

Hóa chất chẩn đoán In vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm RT-PCR

COVID-19 TEST KIT Hãng sản xuất: LabGenomics Co. Ltd. - Hàn Quốc Model: LabGunTM COVID-19 ExoFast RT-PCR Kit   GIỚI...

Xem thêm

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x12

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x12 Model: CETUS x12 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức Thông số...

Xem thêm

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x15

MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN CETUS x15 Model: CETUS x15 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức Thông số...

Xem thêm

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN LYRA x1

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN LYRAx1 Model: LYRA x1 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức...

Xem thêm

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN LYRA x2

MÁY THỞ XÂM LẤN VÀ KHÔNG XÂM LẤN Model: LYRA x2 Hãng sản xuất: Axcent Medical Xuất xứ: Đức Thông...

Xem thêm