Sản phẩm

Phim khô X-Quang Fuji thân thiện với môi trường, sử dụng công nghệ phủ chất lỏng mới giảm thiểu dung môi hữu cơ độc hại như Methyl-ethyl-ketone và Toluene trong phát triển nhiệt vật liệu nhạy sáng.
Công nghệ ECO-DRY sử dụng dung môi lỏng không có mùi khó chịu, tạo ra hình ảnh trung tính sắc nét.

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.