The Hottest Porn Videos Online mecum.porn Quality porns videos Free indian porn tube videos indiansexmovies.mobi hot indian women watch online

Sản phẩm

Hóa chất xét nghiệm sinh hóa

  • Hãng sản xuất: Chema - Ý

Hoá chất XN sinh hoá Chema

Hãng sản xuất: Chema
Nước sản xuất: Ý

Dùng cho máy xét nghiệm sinh hoá tự động và bán tự động.

Albumin BCG 4 x 125ml
Acid Phosphatase 20 x 6ml
Alkaline phosphatase FL 4 x 20ml
Amylase EPS FL 12 x 10ml và Amylase EPS FL 4 x 20ml
ALT/GPT 12 x 20ml và ALT/GPT 8 x 50ml
AST/GOT 12 x 20ml và AST/GOT 8 x 50ml
Ure UV 12 x 20ml và Ure UV 8 x 50ml
AutocalH 5 x 3ml
Gamma GT FL 4 x 20ml
Bilirubin Direct 450ml
Bilirubin Total 450ml
Chloride 2 x 50ml
Cholesterol FL 4 x 100ml
Cholesterol HDL 4 x 100ml
HDL Direct FL 4 x 20ml
LDL Direct FL 4 x 20ml
Cacium CPC 4 x 125ml
Creatinine 4 x 125ml
CK- MB FL 6 x 10ml
Glucose 4 x 100ml
Total Protein 4 x 125ml
Triglyceride FL 4 x 100ml
Uric Acid 4 x 100ml
Quantinorm (Control) 5 x 5ml

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM