Sản phẩm

Hóa chất xét nghiệm huyết học

  • Hãng sản xuất: J.T.Baker - Hà Lan

Hoá chất XN huyết học J.T.Baker

Hãng sản xuất: J.T.Baker
Nước sản xuất: Hà Lan
Hoá chất cho máy Bloule, Swelab:
Diluide AC 900 – 20 lít
Cyanide Free lyse Diff AC 900 – 5lít
Hypochlorite 0.5% – 1lít
Improved – 1lít

Xem thêm

LIÊN HỆ TƯ VẤN SẢN PHẨM

Form is deprecated, please cotact the webmaster to upgrade this form.