Bài viết

Hóa chất chẩn đoán In vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm RT-PCR có khả năng nhận diện biến chủng Omicron

17/12/2021
52

Theo thông cáo của hãng sản xuất LabGenomics ngày 13 tháng 12 năm 2021, loại hóa chất chẩn đoán In vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 dùng cho máy xét nghiệm RT-PCR (LabGunTM COVID-19 ExoFast RT-PCR Kit) được xác nhận là có khả năng nhận diện biến chủng Omicron (B.1.1.529).