Dịch vụ

Chuyển giao công nghệ

04/09/2020
298

Với đội ngũ các kĩ sư tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu cả nước và trải qua đào tạo chuyên nghiệp trong và ngoài nước, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng một cách tích cực, hiệu quả trong công tác chuyển giao công nghệ để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng thiết bị.